Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03819/2021
Első irat érkezett: 10/08/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mf.X.10.059/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati jogviszony megszüntetése; megbízhatósági vizsgálat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/02/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.139/2018/31. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Mf.I.40.075/2020/3. számú ítélete és a Kúria Mf.X.10.059/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó körzeti megbízottként állt hivatásos szolgálati viszonyban, névtelen feljelentés alapján megbízhatósági vizsgálat indult vele szemben, amelynek során az informatikai adattárból egy személygépkocsira vonatkozóan adatlekérdezést hajtott végre és azt az előtte fel nem fedett tárgyaló tisztnek anyagi ellentételezés nélkül megmutatta. Állítása szerint az adatmegismerést akkor kétezer forint szolgáltatási díj megfizetésével, röviddel ezt követően pedig szolgáltatási díj megfizetése nélkül is bárki igényelhette, illetve igényelheti. A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) az ellenőrzésről és eredményéről a munkáltatón keresztül értesítette a felperest, büntetőfeljelentést tett, amelynek során a katonai bíróság vele szemben pénzbüntetést szabott ki. Ezt követően a munkáltató lefolytatta a fegyelmi eljárást és szolgálati jogviszonya megszüntetése fenyítéssel sújtotta az indítványozót. Az indítványozó a fegyelmi határozat, a szolgálati panaszát elutasító másodfokú határozat és a kérelmére összehívott Becsületbírósági határozat hatályon kívül helyezése iránt bírósághoz fordult. Keresetének az elsőfokú bíróság helyt adott, a másodfokú bíróság azonban az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság egy másik tanácsa az indítványozó keresetét elutasította. Az ítéletet a másodfokú bíróság helybenhagyta, a Kúria - a megismételt eljárásban hozott - jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok egyértelműen az anyagi jogba ütköző döntést hoztak. Érvelése szerint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 7/A. § (1) bekezdése olyan tiltó szabályt fogalmaz meg - "a megbízhatósági vizsgálat során feltárt jogsértés alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható" -, amely világos, egyértelmű, és a magyar nyelv szabályai szerint is közérthető rendelkezést tartalmaz. A jogszabályi rendelkezést az eljáró elsőfokú bíróságok mellőzték, kizárólag a fegyelmi eljárás határidőn belüliségére vonatkozó eljárási jogszabályokat vizsgálták. A megismételt eljárásban a másodfokú bíróság álláspontja szerint az Rtv. fenti rendelkezését - az Alaptörvény 28. cikke alapján - sem lehetett úgy értelmezni, hogy annak az lenne a célja, hogy a megbízhatósági eljárás a fegyelmi felelősségre vonás akadályát képezze. A Kúria a másodfokú bíróság érvelésével egyetértett. Az indítványozó szerint ugyanakkor a mérlegelést kizáró, egyértelmű jogszabályi rendelkezés contra legem értelmezésével a bíróságok olyan döntést hoztak, amelyek a jogalkotói akarattal ellentétesek, a kettős értékelés tilalmába ütköznek, így sértik a tisztességes eljáráshoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.139/2018/31. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Mf.I.40.075/2020/3. számú ítélete és a Kúria Mf.X.10.059/2021/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3819_6_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_3819_6_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_3819_2021.pdfSz_IV_3819_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Mf.X.10.059/2021/5 of the Curia (termination of service relationship; integrity test)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .