Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02808/2021
Első irat érkezett: 07/13/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.058/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati eljárás illetékének megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a - alapján a Kúria Pfv.V.20.058/2021/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadása szerint a jogerős döntés ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyet a Kúria a sérelmezett végzésével visszautasított, arra hivatkozással, hogy az indítványozó a Kúria hiánypótlásra szóló felhívásának nem tett eleget, mert nem megfelelő helyre utalta a felülvizsgálati eljárás illetékét, ugyanis azt nem a Kúria illetékbevételi számlájára fizette be. Az indítványozó álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelem illetékét a Veszprémi Törvényszékhez benyújtandó kérelem miatt a Veszprémi Törvényszék eljárási illetékszámlájára kell befizetni, tehát az illeték nem a Kúria előtti eljárásban merült fel, így azt nem a Kúriához kell megfizetni.
Az indítványozó véleménye szerint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alapjogát sérti a Kúria végzése, ugyanis a jogszabályi helyek értelmezése kapcsán nem a józan ész szabályai szerint és nem erkölcsösen hozta meg döntését. .
.
Indítványozó:
  MOHÁCSIBE Kft.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.V.20.058/2021/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2808_2_2021_Indegységes.anonim.pdfIV_2808_2_2021_Indegységes.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .