Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01867/2019
Első irat érkezett: 11/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.522/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati jogviszony megszüntetése méltatlanság jogcímén)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.952/2015/39. számú ítélete, a Szolnoki Törvényszék 4.Mf.20.676/2017/10. számú ítélete, valamint a Kúria Mfv.II.10.522/2018/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó hivatásos szolgálati jogviszonyát munkáltatója méltatlanság jogcímen felmentéssel megszüntette, miután az indítványozóval szemben bűncselekmény elkövetésére vonatkozó gyanúsítás tényéről a munkáltatót a nyomozó ügyészség tájékoztatta. Az indítványozó a szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránt keresetet nyújtott be. Az elsőfokú bíróság a munkáltatót átalány kártérítés megfizetésére kötelezte a felmentés jogellenességével összefüggésben, ezt meghaladóan az indítványozónak az eredeti munkakörben történő tovább foglalkoztatására, illetve a további illetmény és járandóság megfizetésére vonatkozó keresetét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok a munkáltató anyagi jogsértésére nem voltak figyelemmel, ami alapján kereseti kérelmének nem adtak teljes körűen helyt. Ezáltal az ügyben hozott bírói döntések az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti munkához való alapjog szerves részét képző, az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez fűződő alkotmányos alapjogát sértik. .
.
Indítványozó:
    Dr. Kiss Gyula
Támadott jogi aktus:
    a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.952/2015/39. számú ítélete, a Szolnoki Törvényszék 4.Mf.20.676/2017/10. számú ítélete, valamint a Kúria Mfv.II.10.522/2018/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1867_7_2019_indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_1867_7_2019_indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.