Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04233/2021
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/04110/2021,
.
Első irat érkezett: 11/22/2021
.
Az ügy tárgya: A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (munkavállalók kötelező védőoltása, II. típus)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/10/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (Rendelet) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Rendelet 2. § (8) bekezdése alapján, ha a foglalkoztatott a - SARS-CoV-2 koronavírus elleni - védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, akkor részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, továbbá a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy év elteltével jogviszonyát felmentéssel vagy felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti. Ez alól csak az a foglalkoztatott mentesül, aki igazolja, hogy a védőoltás számára orvosilag ellenjavallt.
Az indítványozó álláspontja szerint az alapvető jogok veszélyhelyzeti korlátozása nem lehet parttalan; a korlátozásnak meg kell felelnie a garanciális szabályoknak, így elsősorban annak, hogy korlátozni csak a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan lehet. Az oltás "de facto" kötelezővé tétele álláspontja szerint sérti az egészségügyi önrendelkezési jogot, továbbá - az oltás nem várt és egyelőre nem teljesen ismert mellékhatásai miatt - az élethez való jogot is. A kísérleti fázisban lévő oltóanyag kötelezővé tétele továbbá az Alaptörvény III. cikk (2) bekezdése sérelmét is okozza. A munkáltató által kötelezővé tett védőoltás felvétele a testi és lelki egészséghez való jogát is sérti. Aggályosnak tartja végül azt is, hogy a Rendelet nem fogadja el a természetes immunizáció igazolását, hanem a védettség igazolására kizárólag az oltóanyaggal való beoltottságot fogadja el. .
.
Támadott jogi aktus:
  598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
III. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4233_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_4233_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .