Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02021/2019
Első irat érkezett: 12/18/2019
.
Az ügy tárgya: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése, 48. § (1) bekezdés l) pontja, 102. § d) pontja, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kötelező elektronikus kapcsolattartás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/13/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az elsőfokú bíróság útján előterjesztett Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdés, 48. § (1) bekezdés l) pont és 102. § d) pont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 608. § (1) bekezdés, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az e rendelkezések alkalmazásával meghozott, a Fővárosi Törvényszék 22.K.700.494/2018/3. számú végzése és a Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A panasz benyújtásának előzményeként az ügyvédként működő felperes a Budapesti Ügyvédi Kamara ellen indított közigazgatási pert. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék a keresetlevelet visszautasította, mivel azt a felperes nem elektronikus úton nyújtotta be. A végzés ellen az indítványozó - papíralapú - fellebbezést nyújtott be a Kúriához, mivel álláspontja szerint saját ügyében járt el, jogi képviselőnek adott meghatalmazást nem csatolt, így rá a kötelező jogi képviselet keretében előírt, elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó feltétel nem vonatkozik. A papíron benyújtott fellebbezést a Kúria visszautasította, indokolásában kifejtve, hogy a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében eljárhat, ez azonban nem mentesíti őt az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettség alól, amely a kötelező jogi képviselethez kapcsolódik.
Az indítványozó a támadott bírói döntések, és az azokban alkalmazott támadott jogszabályi rendelkezések kapcsán több alapvető jogának sérelmét, nevezetesen az Alaptörvény I. cikk, II. cikk, IV. cikk (1) bekezdés, VII. cikk (1) bekezdés és XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdés megsértését állítja..
.
Támadott jogi aktus:
    a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdés, 48. § 81) bekezdés l) pont, 102. § d) pont,
    a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdés
    az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2005. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pont

    a Fővárosi Törvényszék 22.K.700.494/2018/3. számú végzése, a Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
VII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2021_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_2021_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.