Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00911/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 05/11/2016
.
Az ügy tárgya: A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 15. § (4) bekezdése, a 16. § (4) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Quaestor károsult kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/19/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 15. § (4) bekezdés, a 16. § (4) bekezdés és a 17. § (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítását és - a kihírdetésre visszamenőleges hatályú - megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a Questor korábbi ügyfele. Álláspontja szerint a hivatkozott jogszabály 15. § (4) bekezdése a diszkrimináció tilalmába ütközi [XV. cikk (2) bekezdés], mivel az indítványozónak harmincmillió forint feletti követelése esetén a teljes követelésről le kell mondani, így a jogszabályi rendelkezés azonos homogén csoportba tartozó Quaestor-károsukltak között hátrányos megkülönböztetés tesz. A törvény 16. § (4) bekezdése pedig a tőkéjüket és hozamaikat korábban felvevő, majd később ismét a Quaestornál befektető károsultak között tesz hátrányos megkülönböztetést, valamint ez a szakasz sérti a tulajdonhoz való jogot (XIII. cikk) és a jogegyenlőséget [XV. cikk (1) bekezdés] is. A 17. § (2) bekezdésével összefüggésben pedig az indítványozó kifejti, hogy az a jogállamiság elvéből levezethető visszahatályú jogalkotás tilalmába ütközik [B) cikk (1) bekezdés]..
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 15. § (4) bekezdés 16. § (4) bekezdés 17. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_911_0_2016_inditvany_anonimizált.pdfIV_911_0_2016_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.