Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00634/2017
Első irat érkezett: 02/28/2017
.
Az ügy tárgya: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet egyes rendelkezései ellen előtrjesztett alkotmányjogi panasz (szakképzés, nem állami fenntartó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/26/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. § (3) bekezdés, 84. § (5) bekezdés c) pont, 84. § (6) bekezdés, 84. § (13) bekezdés, 88. § (5) bekezdés, illetve a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítását és - a kihirdetés napjára visszamenő hatállyal történő - megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó szakképző iskolák nem állami fenntartója, mely 2013. évben valamennyi intézményre vonatkozóan szakképzési megállapodást kötött az illetékes kormányhivatallal. A támogatott képzés az évenként kiadott szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszámok alapján zajlott. 2015 óta a támogatott képzések száma folyamatosan csökkent.
Kifejti, hogy a Kormány rendeletben határozza meg, hogy a fenntartó mely képzés után kaphat költségvetési hozzájárulást, és évről évre, mindenféle objektív szempontot nélkülözve, tetszés szerint határozza meg a keretszámokat,
Az indítványozó álláspontja szerint sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság, jogbiztonság elvét, hogy a szabályozás hatását tekintve kiszámíthatatlan, és az eljárásrend lehetetlenné teszi a szakképzés hosszabb távra történő megtervezését. Nézete szerint sérül a tulajdonhoz való joga a tanuló létszám csökkentésével összefüggésben. Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét a keretszámokat leosztó rendelkezésekben látja, valamint abban, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése a nem állami fenntartók felnőttoktatás szervezésére vonatkozó jogosítványait korlátozza az állami fenntartókhoz képest. Utal továbbá a gyermekek és szülők jogainak sérelmére, illetve arra, hogy a rendelkezések nemzetközi szerződésbe ütköznek..
.
Indítványozó:
  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Támadott jogi aktus:
  a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. § (3) bekezdés, 84. § (5) bekezdés c) pont, 84. § (6) bekezdés, 84. § (13) bekezdés, 88. § (5) bekezdés
  317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_634_0_2017_inditvany.pdfIV_634_2_2017_ind_kieg.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.03.26 15:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint submitted against certain provisions of the Act CLXXXVII of 2011 on Vocational Training and of the Government Decree No. 317/2016. (X. 25.) Korm. (vocational training, non-State maintainer)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .