Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04018/2021
Első irat érkezett: 11/04/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.178/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (várakozási díj és pótdíj megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/02/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.G.300.282/2020/15. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.178/2021/6. számú ítélete, valamint az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó rakodási céllal megállt gépkocsijával, azonban 2 perccel később a parkolóőr pótdíj kiszabásáról hagyott értesítőt a szélvédőn. Az indítványozó a fizetési meghagyásos eljárásban ellentmondással élt, mert vitatta az eljárást, így az eljárás perré alakult. A felperes kérte, hogy a bíróság kötelezze az indítványozót várakozási díj és pótdíj megfizetésére. Nézete szerint az indítványozó várakozott és nem megállt a KRESZ szabályai szerint, mert az 5 percig történő egyhelyben tartózkodás abban az esetben esik a megállás fogalma alá, ha a vezető a járműnél tartózkodik. Vitatta, hogy a folyamatos rakodás törvényi feltételének megfelelne az, hogy az indítványozó árut vesz át egy üzletben. Az indítványozó azzal érvelt, hogy ő nem várakozott, hanem rakodott, mivel áru átvétele céljából állt meg kevesebb mint 5 percre, a parkolóőr azonban ennél rövidebb idő alatt már ott volt az autójánál. Sérelmezte azt is, hogy az automata nem teszi lehetővé a bankjeggyel történő fizetést.
Az elsőfokú bíróság kötelezte az indítványozót a várakozási díj és a pótdíj megfizetésére.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének, továbbá sértik a jogorvoslathoz való jogát is.
Álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés túlterjeszkedik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény által adott felhatalmazás keretein, és alkalmazása során sérül a tisztességes és pártatlan bírósági eljáráshoz való joga. .
.
Indítványozó:
  Stronghold-Terra Nonprofit Kft.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 8. §
  Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.G.300.282/2020/15. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.178/2021/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont
25. cikk (2) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés a) pont
32. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4018_2_2021_ind.egys.szerk.anonimizalt.pdfIV_4018_2_2021_ind.egys.szerk.anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_4018_2021.pdfSz_IV_4018_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 1.Gf.75.178/2021/6 of the Budapest-Capital Regional Court (payment of parking fee and surcharge)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .