Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00056/2023
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02720/2022,
.
Első irat érkezett: 01/11/2023
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.049/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása elmaradása miatti jogkövetkezmények alkalmazása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/24/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 40.Pk.500.136/2021/23. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.049/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az ügy előzményeként az elsőfokú bíróság 40.Pk.500.136/2021/21. sorszámú végzésével a kérelmezettel szemben elrendelte az elmaradt folyamatos kapcsolattartás végrehajtását. A végzéssel szemben a kérelmezett és kiskorú gyermeke, mint érdekelt nyújtott be fellebbezést. A PKKB a panaszban sérelmezett 23. sorszámú végzésével a kiskorú érdekelt fellebbezését visszautasította arra hivatkozva, hogy a kiskorú az eljárásban sem kérelmezőként, sem kérelmezettként nem léphetett volna fel, ezért a felek jogállását nem gyakorolhatja. A végzés ellen a kiskorú fellebbezett. A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.049/2022/3. számú végzésével az elsőfokú végzést helybenhagyta. A bíróság megállapította, hogy az érdekeltként megjelölt kiskorú korlátozottan cselekvőképes, a Pp. 33. §-a alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, ezért a fellebbezés visszautasításának indoka a perbeli jogképesség hiánya nem lehet. A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a kapcsolattartás végrehajtásáról hozott eljárásban a kiskorú gyermek a felek jogállását nem gyakorolhatja, rá nézve a kapcsolattartás végrehajtásáról szóló határozat rendelkezést (marasztalást, kötelezést) nem tartalmazhat, így a Pp. 365. § (5) bekezdése alapján fellebbezésre nem jogosult.
A kiskorú indítványozó álláspontja szerint a másodfokú bíróság döntése, amellyel a kapcsolattartásra kötelező bírósági döntés elleni fellebbezés jogát megvonta, sérti emberi méltóságát, a törvény előtti egyenlőség elvét, a tisztességes eljáráshoz és a hatékony és érdemi jogorvoslathoz való jogát. Álláspontja szerint a kapcsolattartáshoz való jog elsődlegesen a gyermeki jogot körébe tartozó jogintézmény; Bnptv. külön rendelkezik arról, hogy a 14. életévet betöltött gyermek akaratnyilvánítása miatt meghiúsult kapcsolattartás esetén a kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárást fel kell függeszteni. A gyermek érdekelt kizárása a nemperes eljárásból contra legem jogalkalmazást jelent..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság 40.Pk.500.136/2021/23. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.049/2022/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_56_2_2023_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_56_2_2023_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.