Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00078/2019
Első irat érkezett: 01/14/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eljáró bíróság kijelölése, ügyáthelyezés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése, a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.788/2016/19. számú ítélete és a Kecskeméti Törvényszék 1.B.213/2014/213. számú ítélete megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy bűntetőper vádlottja. Az elsőfokú bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte az indítványozót, a másodfokú bíróság az ítéletet súlyosbította. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga azáltal, hogy a Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága helyett az OBH elnöke alaptörvény-ellenes jogszabály alapján a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki eljáró bírói fórumként. Az így meghozott döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel azokat arra törvény által fel nem hatalmazott bírói tanács hozta, az indítványozó törvényes és pártatlan bíróhoz való jogának teljes kiüresítése mellett. Az indítványozó álláspontja szerint jelen ügy középpontjában a látszattal ellentétben nem egy bíróság kijelölése, hanem egy annak álcázott, ügyáthelyezés által okozott alapjogsérelem áll..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése
  Szegedi Ítélőtábla Bf.II.788/2016/19. számú ítélete
  Kecskeméti Törvényszék 1.B.213/2014/213. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_78_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_78_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .