Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01820/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01720/2014,
.
Első irat érkezett: 11/04/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/10/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó pénzügyi intézmény - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - elsődlegese a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (Törvény) egészének alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatályú megsemmisítését, valamint közjogi érvénytelenségének megállapítását kéri az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó másodlagosan a Kúria 2/2014. PJE számú jogegységi határozata 2. és 3. pontja, harmadlagosan a Törvény 1. § (1)-(1a), (6) és (7) bekezdései, a 3. §-a, a 4. § (1) bekezdése, a 6. §-a, a 7.-15. §-ai, valamint a 17. és 19. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó részletesen kifejti a támadott jogszabály, illetve a jogegységi határozat alaptörvény-ellenességét, szerinte azok sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében, a T) cikk (3) bekezdésében, a XIII. cikk (1) és (2) bekezdésében, a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglaltakat..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1820_0_2014_inditvany.anonim.pdfIV_1820_0_2014_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .