Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02553/2022
Első irat érkezett: 11/16/2022
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 1.Pkf.20.899/2022/2. számú végzése és 1.Pkf.21.083/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Hajdúböszörményi Járásbíróság 7.Pk.50.073/2022/4. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.20.899/2022/2. számú végzése, valamint a Hajdúböszörményi Járásbíróság 7.Pk.50.091/2022/2. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.083/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a házasság felbontására irányuló eljárásban egyezséget kötött volt házastársával, amelyet a bíróság jóváhagyott. Az egyezség alapján a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják, és a kapcsolattartást is az általános gyakorlattól eltérően, bővített formában szabályozták úgy, hogy a nyári szünidőben - időszakos kapcsolattartásként - kétszer két hetet folyamatosan a gyermekkel tölthessen az indítványozó. A válást követően a kapcsolat megromlott a felek között, ezért az indítványozó keresetet nyújtott be a szülői felügyeleti jog megváltoztatása tárgyában. Ezt követően a volt házastárs - a korábbi gyakorlattól eltérően - a nyári szünetre eső időszakos kapcsolattartáson kívül nem tette lehetővé a folyamatos kapcsolattartást, ezért 2021. nyarán öt héten keresztül, 2022. nyarán pedig háromszor két hetes időtartamban nem tudott a gyermekkel sem találkozni, sem egyéb módon kapcsolatot tartani. A 2022. nyarán elmaradt folyamatos kapcsolattartás végrehajtása iránti két keresetét az elsőfokú bíróságok elutasították, a másodfokú bíróságok az elsőfokú végzést mindkét esetben helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok döntései sértik a családi élet védelmét, kapcsolattartáshoz való jogát, a gyermek neveléséhez való jogát. Hivatkozik a Kúria precedensképes döntésére, amely az alkotmánybírósági gyakorlatot is figyelembe véve írja elő a kapcsolattartás azon részének biztosítását - elmaradása esetén pótlását-, amely nem esik egybe a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  (Gyer.) 27. § (5) bekezdés ba) pontja szerinti időtartammal..
.
Támadott jogi aktus:
  a Hajdúböszörményi Járásbíróság 7.Pk.50.073/2022/4. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.20.899/2022/2. számú végzése, valamint a Hajdúböszörményi Járásbíróság 7.Pk.50.091/2022/2. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.083/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2553_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2553_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2553_2022.pdfSz_IV_2553_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. 1.Pkf.20.899/2022/2 and the ruling No. 1.Pkf.21.083/2022/2 of the Debrecen Regional Court (enforcement of contacts)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .