Ügyszám: IV/01533/2017
.
Első irat érkezett: 07/21/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.191/2017/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nyomozási bíró eljárása a másodfokú eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Kúria Bfv.I.191/2017/8. számú végzése, a Zalaegerszegi Törvényszék Bf.239/2016/29. számú ítélete, és a Keszthelyi Járásbíróság 2.B.127/2013/392. számú ítélete vizsgálatát kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az ellene folyamatban volt büntetőeljárás során ugyanaz a bíró járt el a másodfokú tanácsban, aki korábban nyomozási bíróként is eljárt. A Kúriánál felülvizsgálati kérelmet is előterjesztett, hivatkozással a 21/2016. (XI. 30.) AB határozatban és az EBH 2016.B.14. határozatban foglaltakra, azonban a Kúria a jogerős döntést az indítványozóra vonatkozó részében hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság döntései megsértették az Alaptörvény XXVIII. cikke szerinti tisztességes eljáráshoz való alapjogát, valamint a IV. cikk (2) bekezdése szerinti alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
    Keszthelyi Járásbíróság 2.B.127/2013/392. számú ítélete
    Zalaegerszegi Törvényszék Bf.239/2016/29. számú ítélete
    Kúria Bfv.I.191/2017/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1533_5_2017_indkieg. anonim.pdfIV_1533_5_2017_indkieg. anonim.pdfIV_1533_0_2017_indítvány. anonim.pdfIV_1533_0_2017_indítvány. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.05 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..