Hungarian
Ügyszám:
.
III/01666/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01176/2013,
.
Első irat érkezett: 11/12/2013
.
Az ügy tárgya: a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvénnyel összefüggő egyedi normakontroll
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/26/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Előadja, hogy az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdésében biztosított egyesülési jogot sérti, hogy bár a Törvény rögzíti a kilépés jogát, a 3. § (3) bekezdése a hitelintézet működési engedélye fenntartásának feltételéül az integrációs szervezeti tagság fenntartását írja elő, valamint a 3. § (2) bekezdése a működési engedély kiadásának feltételéül szabja többek között az integrációs szervezet felé a csatlakozási szándék kinyilatkoztatását és ennek az integrációs szervezet általi visszaigazolását. Ugyanezen indokok alapján alaptörvény-ellenes a Hpt. 216. § (1a) bekezdése.
Az indítványozó bíró szerint az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való jogot és az M) cikk (1) bekezdésében foglalt vállalkozás szabadságát sérti az integrációs szervezet és a Takarékbank Zrt. szervezeti és működési modelljének a Törvényben lefektetett szabályozása. Kifejti továbbá, hogy a szövetkezeti hitelintézetek működésének a Törvény 19. § (3) bekezdés c) pontjában, és a Hpt. 216. § (5) bekezdésében foglalt szabályozása az egyesüléshez való jog és a tulajdonhoz való jog sérelmét veti fel a hitelintézetek és a tagság vonatkozásában. Az indítványozó bíró álláspontja szerint a diszkrimináció tilalmába ütközik, hogy tulajdonszerzési korlátozást csak bizonyos tagokkal szemben ír elő a Hpt., illetve a tagdíjfizetés alól egy tagot felment a Törvény. A jogbiztonság követelményével ellentétes az önrendelkezési joggal bíró szervezetek működésének jogszabály általi túlszabályozása..
.
Támadott jogi aktus:
    a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 3. § (1), (2), (3) bekezdés, 19. § (3) bekezdés c) pont, 15. § (11)-(12) bekezdés, 4. § (3) bekezdés
    a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 216. § (1a) bekezdés, 216. § (3) bekezdés, 216. § (5) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (2) és (5) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) és (2) bekezdés
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1666_0_2013_inditvany.pdfIV_1666_0_2013_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.