Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00310/2022
Első irat érkezett: 01/31/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.7120/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.7120/2021/7. és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 17.B.20.781/2020/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy sértettje ismeretlen tettes ellen tett feljelentést rágalmazás vétsége miatt, egy internetes felületen (blogon) megjelent cikk becsületet sértő tartalma okán. A bíróság először kísérletet tett a felek békítésére, ami nem vezetett eredményre, a magánvádlók pedig azonos tartalommal tartották fenn feljelentésüket. Az elsőfokú bíróság, bizonyítási eljárás lefolytatását követően, az indítványozó - vádlott - bűnösségét állapította meg két rendbeli becsületsértés vétségében. A bíróság megállapította, hogy az ügy magánvádlói - akik saját néven létrehozott instagram profiljukon keresztül osztanak meg képeket, bejegyzéseket és reklámoznak termékeket - nem minősülnek közszereplőnek, valamint, hogy az indítványozó által a sérelmezett cikkben alkalmazott kifejezések indokolatlanul sértőek, és az indítványozó véleményének megfogalmazása szempontjából teljesen szükségtelenek. Az elsőfokú ítélettel szemben az indítványozó és védője fellebbezést jelentett be, aminek eredményeként a másodfokon eljáró bíróság annyiban változtatta meg az elsőfokú ítéletet, hogy mellőzte a halmazati büntetésre utalást, egyebekben az elsőfokú ítéletet helyben hagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerinti szabad véleménynyilvánításhoz fűződő joga a bírósági döntések által, tekintettel arra, hogy az indítványozó közügyben fejtette ki értékítéletét egy társadalmilag és a gyermekekre káros hatást gyakorló jelenséget illetően, "ún. egyedi közszereplők" magatartása kapcsán..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 27.Bf.7120/2021/7., Pesti Központi Kerületi Bíróság 17.B.20.781/2020/8.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk
IX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_310_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_310_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.28 10:00:00 Teljes ülés
  2022.06.13 12:30:00 2. öttagú tanács
  2022.10.25 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 27.Bf.7120/2021/7 of the Budapest-Capital Regional Court (slander)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .