Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00994/2021
Első irat érkezett: 05/03/2021
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.344/2020/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/23/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Nyíregyházi Törvényszék 2.Bpi.318/2020/6. számú végzése, a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.344/2020/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
A támadott végzésekkel a bíróság jogerősen elutasította az indítványozó - büntetőügy elítéltje - perújítási indítványát, amelyet az indítványozó a jogerős ítélet meghozatalát követően diagnosztizált, ám már azt megelőzően is fennálló betegségére hivatkozva terjesztett elő. Perújítási indítványában előadta, hogy betegsége, illetve egészségi állapotának romlása a börtöntűrő képességét jelentősen csökkenti, és olyan új ténynek, körülménynek minősül, amely a büntetés kiszabása körében értékelendő, és így perújítás alapját képezheti. Betegségét az általa felkért orvosi magánszakvéleménnyel kívánta bizonyítani. A perújítási indítványt a Nyíregyházi Törvényszék 2.Bpi.318/2020/6. számú végzésével elutasította. A másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.344/2020/7. számú végzésével az elsőfokú végzést helybenhagyta, és indokolásában rögzítette, hogy a védő által a perújítási indítványhoz csatolt magánszakértői vélemény sem okiratként, sem szakértői véleményként nem értékelhető, csupán a védő észrevételeként, amely - mivel nem minősül bizonyítási eszköznek - nem alkalmas a perújítás alapjául szolgáló bizonyíték megállapítására.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1), (3) és (7) bekezdésében foglalt alapjogai sérültek azzal, hogy a szakkérdésre alapított perújítási indítvány esetén az eljárási szabályok és azok jogalkalmazó általi értelmezése alapján nincs olyan - általa felajánlható bizonyítási eszköz, amely alkalmas lehet a perújítás alapjául szolgáló bizonyíték megállapítására. Emiatt az indítványozó azt is kéri, hogy az Alkotmánybíróság folytassa le az alkalmazott büntetőeljárási szabályok alkotmányossági vizsgálatát is..
.
Támadott jogi aktus:
    A Nyíregyházi Törvényszék 2.Bpi.318/2020/6. számú végzése, a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.344/2020/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_994_3_2021_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_994_3_2021_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_994_2021.pdfSz_IV_994_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.