Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01768/2022
Első irat érkezett: 07/28/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.987/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (élettárs fogalma)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/05/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.II.20.987/2021/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri, a Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.634/2020/20. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az alkotmányjogi panaszban támadott ítéleteket a bíróság házastársi vagyonközösség megszüntetése iránti perben hozta, amelyben az indítványozó felperesként vett részt. A perben megállapított, és a felek által sem vitatott peradatok szerint az indítványozó és az alperes házasságkötésüket megelőzően évekig együtt éltek, amit az első fokon eljáró bíróság - az indítványozó keresetében foglaltakkal egyezően - élettársi kapcsolatként értékelt, így a házastársi vagyonközösséget erre az időszaka is kiterjesztette. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás kiegészítését és helyesbítését követően a megállapított peradatokat újraértékelte, és ez alapján eltérő jogkövetkeztetést vont le az élettársi kapcsolat fennállását illetően, aminek eredményeként a megosztandó közös vagyon körét jelentősen módosította. A másodfokú bíróság megítélése szerint az élettársi kapcsolat polgári jogi fogalmának feltétele, hogy az érzelmi és gazdasági közösségben élő felek gazdasági együttműködésének a közös vagyon gyarapítása legyen a célja. A Kúria - a másodfokú bíróság jogkövetkeztetését és indokolását elfogadva - a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint a másodfokú ítélet és a Kúria felülvizsgálati ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert állítása szerint az eljáró bíróságok csak az alperesi tényállítást alátámasztó bizonyítékokat vették figyelembe, emellett az élettársi kapcsolat fogalmi elemét képező gazdasági közösséget szűken értelmezik, ugyanakkor a joggyakorlat nem egységes, ezért a támadott döntések nem felelnek meg a jogbiztonság követelményének sem. Az indítványozó hivatkozik arra is, hogy az ítélkezési gyakorlat elvárja a közös beruházás igazolását az élettársi kapcsolatban, mégpedig a kiszolgáltatottabb féltől, aki az indítványozó álláspontja szerint jellemzően a nő, ami diszkriminációként értékelhető. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.634/2020/20. számú ítélete, a Kúria Pfv.II.20.987/2021/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1768_2_2022_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_1768_2_2022_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .