Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00382/2022
Első irat érkezett: 02/04/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.1.043/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírósághoz fordulás joga, jogorvoslathoz való jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Kúria Bfv.III.1.043/2021/4. számú, a felülvizsgálati indítványt elutasító végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó - büntetőügyben hozott ítéletek tárgyában - felülvizsgálati eljárást kezdeményezett. A Kúria az eljárást végzésével elutasította, mert már korábban lefolytatott az ügyben felülvizsgálati eljárást (res iudicata). Az indítványozó álláspontja szerint a korábban lefolytatott eljárás csak részben érintette azokat a kérdéseket, amelyek elbírálása iránt a jelenlegi kérelmet benyújtotta.
Az indítványozó hivatkozik a tisztességes bírói eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog sérelmére, és kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a Kúria Bfv.III.1.043/2021/4. számú végzésének alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Bfv.III.1.043/2021/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_382_2_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_382_2_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_382_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_382_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .