Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01737/2018
Első irat érkezett: 11/27/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.667/2018/5.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adatigénylés teljesítése iránti per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 4.P.20.456/2018/05. számú ítélete, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.667/2018/5.számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó részletfizetési megállapodást kötött egy követeléskezelővel, aki a részletfizetési megállapodást az indítványozó számára ismeretlen okból megszüntette. Az indítványozó többszörös adatigénylését a követeléskezelő nem teljesítette, ezért bírósághoz fordult. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a véleménynyilvánítás szabadságához, az adatok védelméhez és megismeréséhez, valamint a tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz való joga azáltal, hogy az eljáró bíróságok nem a kereseti kérelméhez kötötten jártak el, mert nem vizsgálták az adatszolgáltatás tényleges megvalósulását és terjedelmét..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 4.P.20.456/2018/05. számú ítélete, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.667/2018/5.számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1737_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1737_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1737_2_2018_indítványkieg_anonim.pdfIV_1737_2_2018_indítványkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.06.25 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.