Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00043/2023
Első irat érkezett: 01/10/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.1.21.058/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan birtokba bocsátása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/01/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.1.21.058/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók ellen a perbeli felperes a perbeli ingatlan birtokba bocsátását kérte a bíróságtól. Az elsőfokú bíróság az indítványozókat a kereset szerint marasztalta, fellebbezésükre a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A jogerős ítélet ellen az indítványozók nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet, amelyhez nem csatoltak felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet visszautasította, tekintettel arra, hogy az érdemben nem volt elbírálható. Végzését a Pp. 408. § (2) bekezdésére alapította, amelynek értelmében nincs helye felülvizsgálatnak vagyonjogi perben, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta helyben.
Az indítványozók álláspontja szerint a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságétól eltérő jogi indokolásra utalással hagyta helyben az elsőfokú ítéletet, amennyiben jogszerűtlennek minősített egy olyan elállást, amely az elsőfokú bíróság szerint jogszerű volt. Ezért nem helytálló a Kúria azon megállapítása, hogy felülvizsgálati kérelem engedélyezése iránti kérelmet kellett volna előterjeszteniük, amelynek hiányában a felülvizsgálati kérelmük érdemben nem volt elbírálható. A Kúria végzése megfosztotta őket a hatékony jogorvoslathoz fűződő alapjoguktól..
.
Indítványozó:
    Becker Dániel Márton
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.1.21.058/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_43_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_43_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.