Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00827/2022
Első irat érkezett: 03/28/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság Sz.P.1/2022/3. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (bírói álláshelyre kiírt pályázat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság Sz.P.1/2022/3. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó bírósági titkár, aki pályázatot nyújtott be egy büntető ügyszakos járásbírósági bírói álláshely betöltésére kiírt pályázaton. A bírói tanács meghatározta a pályázók objektív pontszámait, és a meghallgatás eredményeként a szubjektív pontokat, majd megállapította a rangsort, amely alapján nem az indítványozó kinevezésére tett javaslatot. A köztársasági elnök 2021. december 13-i határozatával - a bírói tanács javaslatával egyező OBH elnöki előterjesztés alapján - a rangsor első helyén szereplő pályázót bíróvá kinevezte. A pályázat eredményéről a bírói tanács az indítványozót 2021. december 6-án tájékoztatta, aki kifogást terjesztett elő, és kérte, hogy az elsőfokú szolgálati bíróság a pályázatot nyilvánítsa eredménytelenné, mivel az objektív pontok meghatározása során a bírói tanács nem vette figyelembe a szakterületen végzett külföldi tanulmányútként, hogy az indítványozó részt vett a VI. Erdélyi Magyar Jogászgyűlésen, illetve a munkakörhöz kapcsolódó perképviseleti tevékenységként azt, hogy ő a Bírósági Dolgozók Szakszervezetének tisztviselője. A szolgálati bíróság a kifogást elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a szolgálati bíróság határozata az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésével ellentétes, mert azzal, hogy a bíróság a csatolt igazolás alapján nem ismerte el a munkakörhöz kapcsolódó perképviseleti tevékenységért adható többletpontokat, érdekképviselethez való tartozása miatt, és alkotmányos indok nélkül hátrányosan megkülönböztette az indítványozót a vele összehasonlítható csoportba tartozó egyéni ügyvédekkel szemben. Az indítványozó ezzel összefüggésben az Alaptörvény VIII. cikk (5) bekezdésének sérelmére is hivatkozik. Álláspontja szerint sérült továbbá a jogorvoslathoz való joga, mivel a pályázat eredményéről szóló értesítés csak napokkal előzte meg a köztársasági elnök határozatát, az értesítés kiküldésére vélhetően az előterjesztésre vonatkozó javaslattétellel egyidejűleg került sor, így - a bírói kinevezés Magyar Közlönyben való közzétételét követően - nem volt valós lehetőség az érdemi jogorvoslatra. .
.
Indítványozó:
  Dr. Balogh Márk
Támadott jogi aktus:
  A Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság Sz.P.1/2022/3. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (5) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_827_2_2022_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_827_2_2022_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_827_2022.pdfSz_IV_827_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the decision No. Sz.P.1/2022/3 of the First Instance Service Court acting for the regional court of appeal operating in the territory of Budapest (vacancy notice for a judicial post)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .