Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03642/2021
Első irat érkezett: 09/22/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 24.Szef.23/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tulajdon elleni szabálysértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszukban a Fővárosi Törvényszék 24.Szef.23/2021/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló szabálysértési ügy tényállása szerint az indítványozó (részben fiatalkorú) eljárás alá vont személyek 2020 augusztusában a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi épülete előtti parkolóhelyre vízzel eltávolítható krétafestékkel LADY MRD feliratot festettek. Az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság az indítványozókat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szándékos rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt figyelmeztetésben részesítette, és kezdeményezte a kiskorú eljárás alá vont személy védelembe vételét. A Fővárosi Törvényszék az alkotmányjogi panasszal támadott 24.Szef.23/2021/3. számú végzésével az elsőfokú végzést részben megváltoztatta, de érdemét tekintve hatályban tartotta, indokolásában rögzítve, hogy az egyes alapjogok - jelen esetben a tulajdonhoz való jog és a véleménynyilvánításhoz való jog - ütközése esetén elvégzendő szükségességi-arányossági vizsgálatnak "olyan felfestés elhelyezése, mely a vélemény kifejezésének ideje után is jól látható marad, már nem felelhet meg, mivel a dolog tulajdonosának saját vagyonából kellett fedezni annak az eltávolítását, amit nem ő helyezett el, de még csak a beleegyezését sem adta ahhoz".
Az indítványozók álláspontja szerint a bíróság végzése és a szabálysértési felelősségük megállapítása az ügy körülményei között sértik az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében foglalt véleménynyilvánításhoz való jogukat..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék 24.Szef.23/2021/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3642_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_3642_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.05.24 10:00:00 Teljes ülés
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling 24.Szef.23/2021/3 of the Budapest-Capital Regional Court (administrative offence against property)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .