Hungarian
Ügyszám:
.
III/00737/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01534/2013,
.
Első irat érkezett: 04/04/2014
.
Az ügy tárgya: A 2/2013. Büntető jogegységi határozattal kapcsolatos bírói indítvány (büntetések elévülési ideje)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/11/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján, a 37. § (2) bekezdésére hivatkozva, az eljárás felfüggesztése mellett - kezdeményezi, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül a 2/2013. Büntető jogegységi határozat Alaptörvénnyel való összhangját, és állapítsa meg annak alaptörvény-ellenességét, valamint alkalmazásának kizárását.
A bíróság álláspontja szerint a 2/2013. Büntető jogegységi határozat azon rendelkezése, mely szerint abban az esetben, ha a közérdekű munka és a pénzbüntetés végrehajthatóságának elévülése 2010. május 1. napjáig nem következett be, e büntetések elévülési ideje öt év, alaptörvény-ellenes.
A bíróság véleménye szerint a Kúria jogegységi határozata jogbizonytalanságot idéz elő és az Alaptörvény II. cikkébe foglalt emberi méltóság és a XV. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőség, illetve egyenlő bánásmód elvébe ütközik akkor, amikor az azonos időben - akár társtettesként együttesen - bűncselekményt elkövető, és az azonos időben jogerősen elítélt személyekre eltérő szabályokat alkalmaz.
          .
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_737_2014_inditvany_anonim.pdfIII_737_2014_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.