Ügyszám: IV/01904/2016
.
Első irat érkezett: 11/22/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.560/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kormánytisztviselő indokolás nélküli felmentése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.I.10.560/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és - a Fővárosi Törvényszék 4.Mf.680.055/2015/5. számú ítéletére és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.M.695/2014/12. számú ítéletére kiterjedő hatállyal történő - megsemmisítését indítványozta.
A bíróság elutasította az indítványozó keresetét, melyet kormánytisztviselői jogviszonya indokolás nélküli - álláspontja szerint jogellenes - megszüntetése miatt indított munkáltatója ellen. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság 8/2011. (II. 18.) Abh.-ban pro futuro 2011. május 31-i hatállyal megsemmisítette a Kjtv. 8. § (1) bekezdését (kormánytisztviselők indokolás nélküli felmentése).
Az indítványozó kéri, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy ügyében a Kjtv. 8. § (1) bekezdése annak ellenére sem alkalmazható, hogy az indokolás nélküli felmentés közlésének az időpontjára az Alkotmánybíróság általánosságban hatályban tartotta a rendelkezést. Álláspontja szerint az eljáró bíróságoknak a tényállás sajátosságaira tekintettel annak ellenére számon kellett volna kérniük a munkáltatón a felmentés indokolását, hogy a - felmentés időpontjában hatályos - törvény alapján nem terhelte indokolási kötelezettség a munkáltatót.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében foglalt véleménynyilvánítási szabadságát, a XV. cikkben biztosított hátrányos megkülönböztetés tilalmát, és a XXVIII. cikk (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jogát. Utal arra,hogy közvetve sérül a XII. cikk (1) bekezdésében, XVII. cikk (3) bekezdésében és XXIII. cikk (8) bekezdésében foglalt joga is..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.I.10.560/2015/4. számú ítélete
    Fővárosi Törvényszék 4.Mf.680.055/2015/5. számú ítélete
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.M.695/2014/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
IX. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XVII. cikk (1) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés
XVIII. cikk (2) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1904_4_2016_indkieg_anonmim.pdfIV_1904_4_2016_indkieg_anonmim.pdfIV_1904_0_2016_indítvány_anonim.pdfIV_1904_0_2016_indítvány_anonim.pdf
.
.
..