Ügyszám: IV/00339/2017
.
Első irat érkezett: 01/31/2017
.
Az ügy tárgya: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (háziorvos rezsitámogatása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és (mozaikos) megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók területi ellátási kötelezettség (TEK) nélküli háziorvosi szolgáltatók. Az indítványozók álláspontja szerint azáltal, hogy a jogalkotó TEK-kel rendelkező háziorvosi szolgáltatók számára a rezsitámogatás összegét megemelte, míg a juttatásból TEK nélküli háziorvoskat (így az indítványozókat is) kizárta, sérült az egyenlő bánásmód követelménye. Véleményük szerint a szabályozásnak ésszerű indoka nincs, a támadott jogszabályhely egy olyan szabályozási koncepció része, amelynek célja vélhetően a TEK nélküli háziorvosi szolgáltatások működésének ellehetetlenítése..
.
Támadott jogi aktus:
    43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 14. § (10) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_339_2_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_339_2_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_339_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_339_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése alaptörvény-
ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi
panaszt. Az indítványozók valamennyien területi ellátási kötelezettség nélküli
háziorvosi szolgáltatók. Szemben a területi ellátási kötelezettségteljesítésére
kötelezett (a továbbiakban: önkormányzattal szerződött) háziorvosokkal, a
területi ellátási kötelezettség teljesítésére nem kötelezett (a továbbiakban:
önkormányzattal nem szerződött) szolgáltatók ellátási területe nincs
meghatározva, az ellátottak bejelentkezése a betegek szabad orvosválasztásán
alapul. Miközben – az indítványozók álláspontja szerint – a kétféle
feladatellátásban különbség nincs, a támadott jogszabályhely az önkormányzattal
szerződött háziorvosi szolgáltatók számára a korábbi 130.000 Ft. rezsitámogatás
összegét 260.000 Ft.-ra növelte, míg a juttatásból az önkormányzattal nem
szerződött háziorvosokat kizárta. Nézetük szerint az önkormányzattal nem
szerződött háziorvosok kirekesztése a rezsitámogatásból nem áll összhangban az
Alaptörvénnyel. Az Alkotmánybíróság az indítványt nem találta megalapozottnak.
Az állam szempontjából az egészségügyi ellátás szervezésére vonatkozó
alaptörvényi elvárás azt jelenti, hogy – az egészségügyi alapellátást tekintve
- minden magyar állampolgár számára legyen egy olyan orvos, amely az ellátását
nem tagadhatja meg. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az önkormányzattal
szerződött háziorvosok nem pusztán gyógyító tevékenységet folytatnak, hanem
részben az állam Alaptörvényben rögzített ellátás szervezési feladata
teljesítésének közreműködői, részben a települési önkormányzatok törvényben
rögzített kötelező feladatának végrehajtásában vesznek részt. A településen élő
lakosok számára az önkormányzattal szerződött háziorvosok jelentik a
kiszámíthatóságot és a biztonságot. Az önkormányzattal szerződött és az
önkormányzattal nem szerződött háziorvosok helyzetére vonatkozó jogi
szabályozás áttekintése és vizsgálata alapján az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a a két személyi kör helyzete oly mértékben különbözik és
eltérő, ami kizárja az azonos (homogén) csoportba tartozásukat, így az
indítványozók által állított, a két csoport közti hátrányos megkülönböztetés
megvalósulását is. A határozathoz párhuzamos indokolást fűzött dr. Dienes-Oehm
Egon, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó, dr. Juhász Imre és dr. Varga Zs. András
alkotmánybíró, különvéleményt csatolt dr. Salamon László alkotmánybíró.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.01.16 16:00:00 3. öttagú tanács
2018.02.20 10:00:00 Teljes ülés
2018.05.28 13:00:00 Teljes ülés
2018.02.06 16:00:00 3. öttagú tanács
2018.04.09 13:00:00 Teljes ülés

.
..