Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02551/2022
Első irat érkezett: 11/16/2022
.
Az ügy tárgya: A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről szóló 13/2022 (IV. 29.) BM rendelet elleni alkotmányjogi panasz (élelmezés a büntetés-végrehajtási intézetben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/01/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről szóló 13/2022 (IV. 29.) BM rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról  szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv.tv.) 176. § (4) bekezdésének 2018. július 1-től történt változtatása, azaz az élelmiszerek csomagban való beküldésének megtiltása nagyon nagy mértékben rontotta a fogvatartottak egészséges élelmiszerekhez történő hozzájutását. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 134/A § (2) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak kellett volna biztosítania azt, hogy igényekhez igazodó árukészletből lehessen vásárolni a büntetés-végrehajtási intézetben. A gyakorlatban ez a mai napig nem valósult meg, mert profitorientált kft. önkényes mennyiségi és minőségi korlátozással él. Ezen az állapoton rontott a sérelmezett BM rendelet, mely az indítványozó álláspontja szerint alaptörvény-ellenesen határozza meg a fogvatartottak közétkeztetési alapanyag felhasználási normáit, kiüresíti a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltakat. A fentiek alapján az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdésében, XV. cikk (2) bekezdésében továbbá a XIX. cikk (1) bekezdésében és XX. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogait sérti. .
.
Indítványozó:
  Kovács Zsolt
Támadott jogi aktus:
  13/2022 (IV. 29.) BM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről 
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2551_3_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2551_3_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2551_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2551_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .