Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00289/2020
Első irat érkezett: 02/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.730/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.VI.37.730/2018/11. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő lett. A hivatalból lefolytatott eljárás végén a perbeli alperes hatóság megállapította, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítése során az indítványozó megsértette a közbeszerzésekről szóló törvény 128. § (2) bekezdését és bírságot szabott ki. Az indítványozó a döntést keresetében vitatta. az elsőfokú bíróság a bírság összegét leszállította, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést lényegében helybenhagyta. A Kúria a jogerős döntést megváltoztatta és a keresetet elutasította.
Az indítványozó szerint sérült a törvény előtti egyenlőség elve és a tisztességes lejáráshoz való joga, mivel a Kúria döntésével lényegében azt hagyta jóvá, hogy a hatóságok ugyanazon jogszabályi rendelkezés azonos vagy hasonló súlyú megsértését bizonyos jogalanyokkal szemben súlyosabb, míg másokkal szemben lényegesen enyhébb jogkövetkezményeket alkalmazhatnak. A Kúria döntése értelében a közigazgatási hatóságok tehát bármikor szabadon változtathatnak gyakorlatukon..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VI.37.730/2018/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_289_0_2020_inditvany_anonimizált.pdfIV_289_0_2020_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.