Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02062/2022
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/02134/2022, IV/02139/2022,
.
Első irat érkezett: 09/09/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.464/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közegészségügyi kényszerengedély megadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/21/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
12/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.21.464/2021/9. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.537/2021/6. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 3.Pk.20.224/2021/17. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a jogosultja egy Magyarországon hatályosított, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) által lajstromozott európai szabadalomnak, mely forgalomba hozatali engedélyt kapott. A határozat meghozatalakor a a szabadalommal oltalmazott termék az egyetlen olyan szabadalommal védett remdesivir hatóanyagot tartalmazó gyógyszer volt, melyet az Európai Gyógyszerügynökség a koronavírus-betegségben szenvedő olyan felnőttek és serdülők kezelésére teljes mértékben javallott, akik kiegészítő oxigénkezelést igénylő tüdőgyulladásban szenvednek. Egy magyarországi gyógyszergyártó vállalat - az egészségügyi válsághelyzet fennállására tekintettel - a fenti szabadalom belföldi hasznosítására irányuló közegészségügyi kényszerengedély iránti kérelmet nyújtott be az SZTNH-hoz, mely a kényszerengedélyt E15155479/11. számú határozatával (a továbbiakban: SZTNH határozat) megadta.
Az indítványozó az SZTNH határozat megváltoztatása iránti kérelmet terjesztett elő. A Fővárosi Törvényszék 3.Pk.20.224/2021/17. számú végzésével a megváltoztatási kérelmet elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. A Kúria végzésével a jogerős végzést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések és az SZTNH határozat sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, a fegyverek egyenlőségének elvét, a bírósági döntések sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.IV.21.464/2021/9. számú végzése
    a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.537/2021/6. számú végzése
    a Fővárosi Törvényszék 3.Pk.20.224/2021/17. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2062_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_2062_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2062_11_2022.elleneredeku.fel.nyilatkozata.anonim.pdfIV_2062_11_2022.elleneredeku.fel.nyilatkozata.anonim.pdfIV_2062_8_2022_amicus_IM.pdfIV_2062_8_2022_amicus_IM.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.12.13 9:00:00 1. öttagú tanács
2023.01.31 9:00:00 1. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.IV.21.464/2021/9 of the Curia (granting of a compulsory public health licence)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.