Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01700/2019
Első irat érkezett: 10/22/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1209/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1209/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 16.Bv.55/2018/20. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártalanítás iránti kérelmet terjeszetett elő a Szegedi Törvényszék előtt. Az elsőfokú bíróság a kártalanítási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A kérelmet elutasító bírósági döntés indokolása szerint a kártalanítás iránti igény érdemi elbírálásának nincsen helye, mivel a fogvatartott nem terjesztette elő a Bv.tv. 144/B. § szerinti panaszt a fogvatartásért felelős szerv vezetőjéhez.
Az indítványozó álláspontja szerint a végzések a tisztességes eljráshoz és a törvény előtti egyenlőséghez való alapjogait sértik, mert 2017. január 1. napja előtt a kártalanításra vonatkozó jogszabályi rendelkezés nem létezett, így irracionális dolog elvárni azt, hogy a 2017. január 1. napját megelőző időszak tekintetében a kérelem érdemi vizsgálatához előfeltétel legyen a panasz megtétele, mert hatékony hazai jogorvoslati lehetőség nem létezett, az elítéltek ezt megelőzően éppen ezért fordultak ilyen jellegű kérelmekkel az EJEB-hez. Sérül a törvény előtti egyenlőséghez való joga, mert a Szegedi Törvényszék más bíróságokhoz képest önkényesen értelmezte a jogot, továbbá hátrányosabb helyzetbe került azon kérelmezőkhöz képest, akiknek az ügyét gyorsabban elbírálták, illetve más törvényszéken bírálták el. .
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1209/2019/2. számú végzése
    Szegedi Törvényszék 16.Bv.55/2018/20. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1700_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_1700_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.