Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01171/2020
Első irat érkezett: 07/06/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 122.P.23.863/2017/24-I. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.324/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elutasítása hivatalból)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/05/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 122.P.23.863/2017/24-I. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.324/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, melyben egy általa kezdeményezett alkotmányjogi panasz eljárásra tekintettel kérte a végrehajtás felfüggesztését. A Fővárosi Törvényszék a kérelmet 122.P.23.863/2017/6. számú végzésével elutasította, amely ellen az indítványozó 11. sorszám alatt fellebbezést terjesztett elő. A bíróság 20-II. sorszám alatti végzésében hiánypótlás keretében felhívta az indítványozót 18.000 Ft fellebbezési illeték leróvására. Az indítványozó 23. sorszámú beadványában jelezte, hogy a bíróság a 20-II. sorszámú végzésében az ügyszámot rosszul tüntette fel, kérte a bíróság által hivatkozott beadvány "visszakézbesítését", és a fellebbezési illeték leróvása helyett annak összegszerűségét vitatta. A bíróság a 20-II. sorszámú végzés számozását a 24. sorszámú végzésével kijavította, 122.P.23.863/2017/24-I. számú végzésével pedig a 11. sorszámú fellebbezést hivatalból elutasította.
Az indítványozó fellebbezése nyomán eljárt Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.26.772/2018/4. számú végzésével a fellebbezést elutasította, melyet azután a Kúria Pkf.IV.24.652/2019/2. számú végzésével hatályon kívül helyezett. A Fővárosi Ítélőtábla a megismételt eljárásban hozott 6.Pkf.26.324/2020/2. számú végzésével a Fővárosi Törvényszék 122.P.23.863/2017/24-I. számú végzését helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a tisztességes eljáráshoz való jogát sérti a bíróság eljárásának elhúzódása, a fellebbezése hivatalbóli elutasítása, valamint a törvényes bíróhoz való jogot sérti az, hogy az ügyben első fokon eljáró bíró helyett a sérelmezett végzést egy bírósági titkár hozta meg. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 122.P.23.863/2017/24-I. számú végzése
  Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.324/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1171_0_2020_Inditvany.anonim.pdfIV_1171_0_2020_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.11.15 12:30:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1171_2020.pdfSz_IV_1171_2020.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 122.P.23.863/2017/24-I of the Budapest-Capital Regional Court and the ruling 6.Pkf.26.324/2020/2 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (ex officio rejection of appeal)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .