Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02130/2020
Első irat érkezett: 12/29/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.349/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámoló felmentése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.918/2015/250. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkf.43.493/2019/2. számú végzése valamint a Kúria Gfv.VII.30.349/2019/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a felszámolási eljárásban nyújtott be kérelmet a felszámoló felmentése iránt. Kérelmét az első- és másodfokú bíróság elutasította, a Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta, az Alkotmánybíróság eljárásának, valamint az EUB előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelmet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során a bíróságok nem végezték el a felszámoló jogsértő magatartásával kapcsolatos kérelme vizsgálatát, így nem hozhattak jogszerű döntést. Sérelmezi továbbá, hogy a bíróságok az általa előterjesztett tényeket figyelmen kívül hagyták, nem tettek eleget indokolási kötelezettségeiknek, nem folytattak le bizonyítást, így sérül elsődlegesen a tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való joga, a tulajdonhoz, valamint az emberi méltósághoz fűződő joga is..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.918/2015/250. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkf.43.493/2019/2. számú végzése valamint a Kúria Gfv.VII.30.349/2019/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2130_4_2020_Indkieg.egysz.szerk_anonim.pdfIV_2130_4_2020_Indkieg.egysz.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .