Hungarian
Ügyszám:
.
III/01039/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00768/2015,
.
Első irat érkezett: 04/15/2015
.
Az ügy tárgya: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés (közös önkormányzati hivatal létrehozása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/17/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a és 32. § (2) bekezdés 2. fordulata alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. §-ának nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát és megsemmisítését, valamint perbeli alkalmazhatatlanságának kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - amennyiben az Abtv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn -, arra kéri az Alkotmánybíróságot, hogy az Abtv. 42. § (2) bekezdése alapján határozza meg azt a követelményrendszert, amely az ellentét feloldása érdekében szükséges.
A perbeli alperes, Zala Megye Kormányhivatal Vezetője az Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján a Zalaegerszegi Jaráson belül korábban kialakított két (Söjtöri és Tófeji) KÖH-t létrehozó megállapodásokat hatályon kívül helyezte és létrehozta a Söjtöri KÖH-t. Rendelkezett a Söjtöri KÖH székhelyéről, létszámáról, működésének finanszírozásáról, vezetéséről, irányításáról. Döntése indokolásában arra hivatkozott, hogy a Tófeji KÖH összlakossága 2000 fő alá csökkent, így nem felelt meg az Mötv. 85. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek. A Tófeji KÖH egyik érintett településének képviselő-testülete a Kormányhivatal döntésének hatályon kívül helyezése érdekében keresetet nyújtott be a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon elsődlegesen arra hivatkozva, hogy az jogszabálysértő, mert a jogutódlás kérdéséről nem rendelkezett.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint az Mötv. 85. §-ában szabályozott KÖH intézménye sérti a - az 1997. évi XV. törvénnyel kihirdetett - Helyi Önkormányzatok Európai Chartjának (Charta) 6. cikk 1. ponjában rögzített szervezetalakítás szabadságát, amennyiben a KÖH és az azt szabályozó megállapodás létrehozása kényszerkijelöléssel történik. A támadott rendelkezés megítélése szerint ellentétes a Charta 4. cikk 6. pontjával is, mert a kényszerkijelölés során az érintett önkormányzatoknak nincs véleménynyilvánítási joguk, a kormánymegbízottat egyeztetési kötelezettség nem terheli, valamint a kijelöléssel szembeni bírósági jogorvoslat csak jogszerűségi és nem érdemi felülvizsgálatot jelent..
.
Indítványozó:
  Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Támadott jogi aktus:
  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1039_0_2015_inditvany.pdfIII_1039_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .