Hungarian
Ügyszám:
.
II/02159/2022
Első irat érkezett: 09/21/2022
.
Az ügy tárgya: A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (új KATAtv.)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/26/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők - az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - utólagos normakontroll indítványt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz, melyben a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: új KATAtv.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók előadták, hogy az új KATAtv. évközben érdemben szűkítette azon adózóknak a körét, melyek az egyszerűsített adózási mód választására jogosultak.
Az indítványozók álláspontja szerint az új KATAtv. egy központi adónemet szabályozó törvény, melynek előkészítésére, elfogadására és kihirdetésére az Alaptörvényben foglalt garanciák megsértésével került sor, ezért sérült a jogbiztonság követelménye. Az új KATAtv. megkülönböztetést tesz a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek különböző csoportjai között, továbbá megkülönböztetést tesz az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyzett egyéni vállalkozók és a külön jogszabály szerinti vállalkozói tevékenységet végző természetes személyek (pl. ügyvédek, szolgáltató állatorvosok, egyéni szabadalmi ügyvivők) között. Előadják, hogy az új KATAtv. megkülönböztetést tesz egyfelől a közkereseti és betéti társaságok, másfelől az ügyvédi irodák és egyéni cégek között, mert előbbiek számára speciális szabályokkal lehetővé tette a tevékenyég évközi egyéni vállalkozóként folytatását és az ahhoz kapcsolódó adózási forma választását. Az indítványozók álláspontja szerint a megkülönböztetéseknek nincs semmilyen, az adójogból levezethető indoka, ezért sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
    a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_2159_0_2022_indítvány.pdfII_2159_0_2022_indítvány.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló
2022. évi XIII. törvény (KATA tv.) alaptörvény-ellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az indítványozó országgyűlési
képviselők előadták, hogy a KATA tv. évközben érdemben szűkítette azon
adózóknak a körét, amelyek a kedvezményes adónem választására jogosultak. Az
indítványozók álláspontja szerint a támadott törvény egy központi adónemet
szabályozó törvény, amelynek előkészítésére, elfogadására és kihirdetésére az
Alaptörvényben foglalt garanciák megsértésével került sor, így sérült a
jogbiztonság követelménye. A törvény többek között igazolhatatlan
megkülönböztetést tesz a vállalkozási tevékenységet folytató természetes
személyek különböző csoportjai között, továbbá az egyéni vállalkozói
nyilvántartásba bejegyzett egyéni vállalkozók és a külön jogszabály szerinti
vállalkozói tevékenységet végző természetes személyek (pl. ügyvédek,
szolgáltató állatorvosok, egyéni szabadalmi ügyvivők) között. A hátrányos
megkülönböztetéssel a törvény egyidejűleg az emberi méltóságát is sérti
azoknak, akik nem választhatják a KATA-t. Az Alkotmánybíróság határozatában
megállapította, hogy a KATA tv. megalkotására és kihirdetésére vonatkozó,
Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények teljesültek. Az Alaptörvény
alkotmánybírósági hatáskörökre vonatkozó korlátja nem teszi lehetővé, hogy az
Alkotmánybíróság az alaptörvényi rendelkezéseken kívüli eljárási
követelményeket is számonkérjen a törvényalkotón, mint amilyen például az
országgyűlési vita hossza és a kivételes eljárás elrendelésének oka, továbbá az
sem áll módjában, hogy a törvény megalkotását és kihirdetését követő folyamatot
vizsgálja. Az Alaptörvény továbbá kizárólag azt teszi lehetővé az
Alkotmánybíróság számára, hogy a központi adónemről szóló törvényt néhány
alapjoggal (az élethez és az emberi méltósághoz való jog, a személyes adatok
védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához
való joggal, valamint a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal)
összefüggésben vizsgálja felül, és ezek sérelme miatt semmisítse meg. A
megkülönböztetés tilalma és a jogállamiság nem található meg a felsorolásban,
ezért ezzel összefüggésben érdemi alkotmányossági felülvizsgálat nem volt
lefolytatható. Az emberi méltósághoz való jog sérelme pedig nem azonosítható a
diszkriminációval. Az Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy nem rendelkezik
hatáskörrel arra, hogy a törvényalkotó által hatályon kívül helyezett
jogszabályi rendelkezéseket hatályba léptesse. Az Alkotmánybíróság ezért az
utólagos normakontroll indítványt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.08 13:45:00 3. öttagú tanács
2022.11.15 12:30:00 3. öttagú tanács

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_II_2159_2022.pdfSz_II_2159_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Posterior norm control against the Act XIII of 2022 on the Itemized Tax of Small-scale Taxpayer Entrepreneurs (New-KATA Act)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.