Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01409/2019
Első irat érkezett: 09/03/2019
.
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.21.129/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezés szabadsága; közúti közlekedési szabályok megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.21.129/2018/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A kiskorú indítványozó diáktüntetésen vett részt, a bejelentett demonstrációt követően spontán tüntetés keretében kb. 30 társával tovább vonult azért, hogy a demonstráció elérje célját. A spontán tüntetés keretében társaival az úttesten vonultak, a vonulást rendőrök biztosították, azonban az Oktogonnál - már a járdán - az indítványozót (és társait) igazoltatták és szabálysértési eljárást indítottak vele (és társaival) szemben a közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése miatt. A szabálysértési hatóság az indítványozót figyelmeztetésben részesítette, ami ellen az indítványozó kifogást nyújtott be. A bíróság az indítványozó vonatkozásában a szabálysértési határozatot hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a kialakult spontán tüntetést is megilleti a vélemény-nyilvánítás és a békés gyülekezés szabadságát megillető kiemelt alapjogi védelem, a jelen esetben a késő esti, gyér forgalmú úton vonuló néhány tucatnyi tüntető olyan jelentéktelen módon zavarhatta a közúti forgalom rendjét, ami az alapjog gyakorlásának korlátozását nem indokolta. A szabálysértési határozattal és a bírói döntéssel sérült a békés gyülekezéshez való alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
  a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.21.129/2018/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1409_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1409_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .