Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02874/2022
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01642/2023,
.
Első irat érkezett: 12/19/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.203/2022/12. számú végzése, valamint a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 2. § (1) bekezdés 2. pontja elleni alkotmányjogi panasz (fémkereskedelmi bírság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/18/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján a Budapest Környéki Törvényszék 5.K.700.905/2021/11. számú ítélete és a Kúria Kfv.I.35.203/2022/12. számú végzése, valamint - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (Fémtv.) 2. § (1) bekezdés 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatott. A elsőfokú hatóság - bírósági eljárást követően indított felügyeleti eljárásban - az indítványozót engedély nélkül végzett fémkereskedelmi tevékenység miatt fémkereskedelmi bírság megfizetésére kötelezte. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Az indítványozó keresetet nyújtott be. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.700/608/2020/8. számú ítéletével az indítványozó keresetét elutasította. A Kúria Kfv.I.35.484/2020/11. számú végzésével az ítéletet eljárásjogi hiba miatt hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
A Budapest Környéki Törvényszék a megismételt eljárásban hozott 5.K.700.905/2021/11. számú ítéletével az alperesi hatóság határozatát megsemmisítette, és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. Az alperes felülvizsgálati kérelme nyomán eljáró Kúria Kfv.I.35.203/2022/12. számú végzést hozott, mely a jogerős ítélet felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érintette, támadott részében hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.
A Kúria indokolása szerint a Fémtv. 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fémkereskedelmi tevékenység fogalmának meghatározásakor nincs annak jelentősége, hogy a felvásárlónak volt-e tudomása az általa értékesített hulladék sorsáról, annak tényleges hasznosításáról, továbbá a fémkereskedelmi tevékenység megvalósulásának nem tényállási eleme a konkrét anyag egyedi azonosíthatósága. A Kúria útmutatása szerint az elsőfokú bíróságnak abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a hasznosítási láncnak a szerb gazdasági társasághoz tartozó ágán kimutatható-e a Fémtv. 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti hasznosítás és azt az alperesi hatóság bizonyította-e.
Az indítványozó szerint a bírósági döntések és a támadott rendelkezés sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. Nézete szerint a Fémtv. 2. § (1) bekezdés 2. pontja nem egyértelműen értelmezhető, ezért sérti a jogbiztonságot, a tisztességes eljárás követelményét és a diszkrimináció tilalmát..
.
Indítványozó:
    SZIGNÓ Karbantartó és Szolgáltató Kft.
Támadott jogi aktus:
    a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 2. § (1) bekezdés 2) pont
    Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.700/608/2020/8. számú ítélete
    Budapest Környéki Törvényszék 5.K.700.905/2021/11. számú ítélete
    Kúria Kfv.I.35.203/2022/12. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2874_3_2022.ind.kieg.anonim.pdfIV_2874_3_2022.ind.kieg.anonim.pdfIV_2874_0_2022_Inditvany.anonim.pdfIV_2874_0_2022_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2874_4_2022_amicus_PM.pdfIV_2874_4_2022_amicus_PM.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.