Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02641/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02294/2012,
.
Első irat érkezett: 03/27/2012
.
Az ügy tárgya: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3)-(5) bekezdéseivel, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.06.25.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó– az Abtv. 26. § (2) bekezdése és a 71. § (3) bekezdése alapján – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) – 2010. évi CLXXII. törvénnyel módosított – 12. § (3), (4), valamint (5) bekezdései, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet (Rendelet) 3. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatályú megsemmisítését indítványozta.
A Kkt. és a Rendelet támadott rendelkezései reklámcélú berendezések elhelyezésének feltételeit, korlátait állapítják meg. Az indítványozó a KSH kimutatásaira hivatkozva indokolatlannak tartja a korlátozást, mivel szerinte az nem szolgálja a közlekedés biztonságának javítását. Szerinte a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését valamint ellentétesek az R) cikk (1) bekezdésével és a T) cikk (3) bekezdésével is, mivel jóhiszeműen szerzett jogokat vonnak el, negatív tartalmú visszaható hatályú jogalkotást valósítanak meg, továbbá hatálybalépésük időpontja sérti a kellő idő követelményét is. A rendelkezések a Jat. 2. § (1) bekezdésével is ellentétesek. A Kkt., valamint a Rendelet értelmében a szabályozás hatálya alá tartozó reklámhordozókat az ingatlan tulajdonosa köteles eltávolítani, ellenkező esetben vele szemben bírságot szabhat ki az illetékes hatóság. Az indítványozó szerint ez sérti az ingatlantulajdonosoknak az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított tulajdonhoz való jogát, emellett a külterületi reklámozással foglalkozók ellehetetlenülnek, így sérül az Alaptörvény M) cikkében, valamint a XII. cikkében biztosított joguk is. Alkotmánybírósági határozatokra hivatkozva kifejti, az ilyen típusú vállalkozások tekintetében sérül az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítás szabadságához fűződő joguk is. .
.
Támadott jogi aktus:
    a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény12. § (3)-(5) bekezdés,
    a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
R. cikk (1) bekezdés
T. cikk (3) bekezdés
M. cikk
IX. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1)-(2) bekezdés
XIII. cikk (1)-(2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2641_0_2012_inditvany_anonim.pdfIV_2641_0_2012_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.06.25 13:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.