Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01905/2019
Első irat érkezett: 11/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10017/2019/4. számú végzése elleni alktományjogi panasz (összbüntetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10017/2019/4. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 15.Bpk.41.572/2018/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte továbbá a büntetés végrehajtásának felfüggesztését.
Az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú bíróság az összbüntetésbe foglalás iránti kérelmét elutasította, amelyet a másodfokú bíróság helybenhagyott, hivatkozással arra, hogy az egyik ítélet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.) hatályba lépését követően emelkedett jogerőre, ezért az összbüntetésbe foglalásnál az új Btk.-t kell alkalmazni.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság figyelmen kívül hagyta a 10/2018 (VII. 18.) AB határozatot, amely megállapította a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (Btkátm) 3. §-a alaptörvény-ellenességét, ezért azt megsemmisítette. Ennek megfelelően a bíróságoknak a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV törvényben foglaltakra figyelemmel kellett volna az eljárást lefolytatni, így azonnal szabadulhatott volna a börtönből. A visszaható hatályú jogalkalmazás miatt azonban az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt alapjoga sérült..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10017/2019/4. számú végzése
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 15.Bpk.41.572/2018/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1905_5_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1905_5_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1905_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_1905_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.