Hungarian
Ügyszám:
.
III/00756/2018
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00754/2018,
.
Első irat érkezett: 04/25/2018
.
Az ügy tárgya: Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 15. §-a elleni bírói kezdeményezés (bíró feletti utasítási jog)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/09/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 15. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó bíró a másodfokú eljárásban megkereste a Fővárosi Törvényszék Titkárságát, annak közlése végett, hogy az ügyben első fokon eljárt bíró bírói kinevezésére mikor került sor, milyen időszakonként ítélkezett, illetve őt az OBH elnöke külön feladattal bírta-e meg, ha igen, milyen időszakban, az akadályozta-e ítélkező tevékenységében.
Az ügyben első fokon eljárt bíró az ítélkezési tevékenységével egyidejűleg ugyan formálisan beosztásra az OBH-ba nem került, ennek ellenére a bírói kinevezésétől kezdődően folyamatosan, az ítélkező tevékenysége ellátása mellett az OBH munkájában az OBH-ba formálisan is beosztott bírák tevékenységének megfeleltethető tartalommal is részt vett a támadott OBH utasítás alapján.
A támadott rendelkezés sérti a hatalommegosztás elvét, az ítélkező tevékenységet ellátó bíró felett utasítási jogot biztosít. .
.
Támadott jogi aktus:
  az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás 15. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_756_0_2018_indítvány_anonimizált.pdfIII_756_0_2018_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .