Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01550/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01176/2013,
.
Első irat érkezett: 10/25/2013
.
Az ügy tárgya: a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény ellen benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) egészének a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését indítványozták.
Az indítványozók álláspontja szerint az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltósághoz fűződő jogból eredő cselekvési autonómát, illetve a VIII. cikk (2) bekezdésében biztosított egyesülési jogot sérti, hogy a Törvény megszünteti az eddig önkéntes alapokon nyugvó integrációt, és a szövetkezeti hitelintézeteket - köztük az indítványozó bankokat - államilag létrehozott integrációba kényszeríti. A Törvény egyes rendelkezései súlyosan korlátozzák a vállalkozáshoz való jogot, és ezzel sértik az indítványozóknak az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében foglalt jogát. Előadják, hogy a Törvény rendelkezései alapján a tulajdoni arányokban, a részvényesi jogokban és a vezetésben bekövetkező változások lényegét tekintve a Takarékbank államosítását eredményezik, és sértik az indítványozóknak az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való jogát. A vállalkozáshoz és tulajdonhoz való jogot, valamint a piacgazdaság és vállalkozás szabadságát sérti, hogy a kényszerintegrált hitelintézetek önállóságukat, cselekvési autonómiájukat elvesztik. Kifejtik, hogy a Törvény sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mert az indítványozó bankokra a takarék- és hitelszövetkezetekkel azonos szabályozási koncepciót alkalmaz, ezáltal alkotmányosan elfogadható indok nélkül kényszeríti bele őket a szövetkezeti hitelintézetek integrációjába. Az Integrációs szervezet és a Takarékbank határozathozatali módja, és a határozat elleni jogorvoslat hiánya sérti az indítványozó bankoknak az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát és a XXVIII. cikk (7) bekezdésben biztosított jogorvoslathoz való jogát is. Az indítványozók véleménye szerint a Törvény nem felel meg a szükségesség-arányosság tesztből következő azon követelménynek, hogy a lehető legkevésbé korlátozó eszközt kell választani. A Törvény elfogadása hátterének ismertetésével hivatkoznak továbbá a Törvény közjogi érvénytelenségére..
.
Támadott jogi aktus:
    a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VIII. cikk (2) bekezdés
XII. cikk
XIII. cikk
M) cikk (1)-(2) bekezdés
B) cikk (1)-(4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
N) cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1550_0_2013_inditvany_anonim.pdfIV_1550_0_2013_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.