Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00485/2019
Első irat érkezett: 03/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.516/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági tárgyú közigazgatási per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.516/2018/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, a gyámhatósági tárgyú első és másodfokú közigazgatási határozatokra kiterjedő hatállyal.
A gyámügyi hatóság az indítványozó és élettársa kapcsolatából született kiskorú gyermekek tekintetében a kapcsolattartásra vonatkozóan hozott határozatot. A határozat végrehajtása során - a felek együttműködési nehézségei miatt - újabb közigazgatási eljárásokra került sor.
Az elsőfokú közigazgatási hatóság - több kapcsolódó végzés mellett - végül a támadott ZA-04C/GYH/56-92/2018. számú végzésével döntött az apa végrehajtási kérelméről és elrendelte a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtását, rendelkezett az elmaradt kapcsolattartások pótlásáról.
A másodfokú hatóság a támadott ZAC/100/00047-33/2018. számú végzésével az elsőfokú végzést részben megváltoztatta olyan módon, hogy az elmaradt kapcsolattartások pótlását mellőzte és a károk, költségek megtérítéséről pótlólag rendelkezett.
A bíróság - az ezen közigazgatási határozattal szemben indított perben - az indítványozó által benyújtott keresetet a támadott ítéletével elutasította, alaptalanságra hivatkozással.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a közigazgatási hatóságok megalapozatlan szakértői véleményekre alapították határozataikat és súlyos eljárási hibákat is vétettek, megsértették az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz és ügyintézéshez való jogukat. A bíróság az ügy lényegi vizsgálata nélküli eljárása és a sematikus indokolása által az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joguk sérült. A teljes eljárás révén pedig sérült a gyermekek Alaptörvény II. cikkében biztosított emberi méltósága, a IV. cikkben garantált személyi biztonsághoz való joga, a IX. cikkben biztosított vélmény nyilvánításhoz való joga és a XVI. cikkben biztosított gyermekjogok. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.516/2018/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_485_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_485_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.