Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02367/2022
Első irat érkezett: 10/20/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.380./2021/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (emberölés bűntette)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.44/2019/90. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.380/2021/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú bíróság - megismételt eljárásban - az indítványozókat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett emberölés bűntettében, ezért őket 15 év szabadságvesztésre és mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A másodfokú bíróság az indítványozókkal szemben megváltoztatta a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.44/2019/90. számú ítéletét. A I. r. vádlott cselekményét bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének minősítette, míg a II. r. vádlottét emberölés bűntettének. A másodfokú bíróság mellőzte a végrehajtási fokozatra utalást és a feltételes szabadság legkorábbi időpontjára vonatkozó rendelkezést, valamint pontosította az indítványozók által személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés idejére és az előzetes fogvatartásban töltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezést.
Az indítványozók álláspontja szerint a velük szembeni eljárásban nem érvényesült a tisztességes eljáráshoz való jog részét képező azon büntetőjogi alapelv, miszerint a kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére. Az eljáró bíróságok a kétséget kizáróan nem bizonyított tények vonatkozásában nem teljesítették indokolási kötelezettségüket sem, ami által sérült a tisztességes eljáráshoz való joguk. .
.
Indítványozó:
  Magyar Gergely
  Tóth András
Támadott jogi aktus:
  Budapest Környéki Törvényszék 16.B.44/2019/90. számú ítélete, Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.380/2021/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2367_4_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2367_4_2022_Indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.06.06 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 3.Bf.380./2021/28 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (criminal offence of homicide)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .