Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00278/2022
Első irat érkezett: 01/26/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.356/2021/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámoló intézkedése elleni kifogás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - egy felszámolás alatt álló vállalkozás és annak felszámolója - az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszukban a Kúria Gfv.VI.30.356/2021/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték a Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkhf.43.608/2021/2. számú végzésére is kiterjedő hatállyal.
Az alkotmányjogi panasszal támadott döntéseket a bíróság a felszámoló intézkedése elleni kifogás tárgyában hozta. Az ügy előzménye, hogy a bíróság - a 2015-ben elrendelt felszámolástól mint főeljárástól független perben meghozott - jogerős ítéletében kötelezte a harmadik személy kötelezettet, hogy az adós indítványozó javára garanciadíj jogcímén 525 000 eurót és járulékait fizessen meg. A kötelezett helyett egy másik vállalkozás - a későbbi kifogást tevő - fizette meg ezt az összeget. Az ítélet ellen az eredeti kötelezett perújítást kezdeményezett, amely sikerre vezetett, így a bíróság a kötelezést megállapító ítéletet hatályon kívül helyezte. Ezt követően a kötelezettséget teljesítő vállalkozás jogutódja tájékoztatta a felszámolót, hogy a kifizetést társasági jogi megfontolásokból teljesítette a jogerős ítélet kötelezettje helyett, és azt eredeti szándéka szerint nem közvetlenül az adós, hanem a kötelezett részére kívánta átutalni, ezért az nem tartozik az adós vagyonába, arról a felszámoló nem rendelkezhet. Minderre tekintettel felhívta a felszámolót, hogy az összeget számára utalja vissza, majd ennek elmaradását követően az intézkedés elmulasztása miatt kifogást tett. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék a kifogást elutasította, megállapítva, hogy nem nyert bizonyítást, hogy a szóban forgó átutalás a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 28. § (4) bekezdése szerinti tévesen címzett átutalásnak minősült volna, így a pénzeszköz bekerült a felszámolási vagyonba, amely ennek folytán a felszámolási eljárás keretében, hitelezői igényként érvényesíthető. A kifogást tevő fellebbezése folytán eljáró Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a sikeres perújítás folytán az átutalt pénzeszköz tekintetében annak megszerzésére irányuló jogcím nem volt megállapítható. A Kúria egy eseti döntésére hivatkozva a Cstv. 28. § (4) bekezdését úgy értelmezte, hogy a perújítással utóbb feloldott jogerőre tekintettel az átutalt összeg nem vált az adós vagyonának részéve, ezért az elsőfokú végzést megváltoztatta, és kötelezte a felszámolót, hogy az átutalt összeget térítse vissza. A Kúria a másodfokú végzést hatályában fenntartotta.
Az indítványozók a fentiekkel összefüggésben arra hivatkoznak, hogy a támadott bírói döntések a Cstv. 28. § (4) bekezdését contra legem értelmezték, és az ezen értelmezés alátámasztása érdekében hivatkozott kúriai eseti döntés korábban nem volt megismerhető, ezért a döntések sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat és az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből következő visszamenőleges jogalkalmazás tilalmát. Az adós indítványozó tekintetében emellett a tulajdonhoz való jog megsértését is állítják, mivel álláspontjuk szerint a Kúria támadott végzése az adós vagyonát a Cstv. rendelkezéseivel ellentétes módon harmadik személy javára elvonja..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkhf.43.608/2021/2. számú végzése, a Kúria Gfv.VI.30.356/2021/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_278_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_278_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_278_2022_.pdfSz_IV_278_2022_.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Gfv.VI.30.356/2021/7 of the Curia (objection against the measure taken by the liquidator)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.