Ügyszám: IV/01926/2016
.
Első irat érkezett: 11/25/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.679/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 28.P.940/2014/5. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.512/2014/5. számú ítélete, és a Kúria Pfv.IV.20.679/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó közérdekű adat kiadása iránt indított pert egy felsőoktatási intézmény ellen, mivel az megtagadta az indítványozó adatkiadás iránti kérelmének teljesítését a doktori iskolában abszolutóriumot szerzett hallgatók egyes adataival összefüggésben.
A keresetet az első- és másodfokú bíróság elutasította, a jogerős ítéletet a Kúria helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogát, mivel az eljáró bíróságok az R) cikk és 28. cikk ellenére, jogszabályi felhatalmazás nélkül hoztak döntést, a bizonyítási terhet a törvénnyel foglaltakkal szemben alkalmazták, valamint tévesen ítélték meg, hogy az alperes által kezelt adatok személyes adatok, amelyek nem adhatók ki a felperesnek. Az indítványozó kifejti, hogy az eljárt bíróságok nem biztosították az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogvédelmi kötelezettségük ellenére az emberi méltóság tiszteletben tartását jellemző elveket, és megsértették az indítványozó emberi méltósághoz való jogát. Az indítványozó álláspontja szerint sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való joga, és a X. cikk (1) bekezdése szerinti tudományos kutatás szabadsága..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 28.P.940/2014/5. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.512/2014/5. számú ítélete
    Kúria Pfv.IV.20.679/2016/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk
I. cikk
II. cikk
VI. cikk (2) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1926_0_2016_indítvány_anonim.pdfIV_1926_0_2016_indítvány_anonim.pdf
.
.
..