Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01622/2022
Első irat érkezett: 07/12/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pf.IV.24.590/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogutódlás sajtó-helyreigazítási perben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pf.IV.24.590/2022/2. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.759/2021/2. számú végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó jogelődje - közfeladatot ellátó jogi személy - sajtó-helyreigazítási kérelemmel fordult egy lap szerkesztőségéhez, mert - az azonos postafiókon elérhető - sajtószervek nyomtatott és online formában az indítványozó jogelődjének működésére vonatkozó negatív állításokat megfogalmazó cikkeket tettek közzé. A helyreigazítást a sajtószervek a törvényes határidőben nem teljesítették, így az indítványozó jogelődje keresetet indított a sajtószervek szerkesztősége ellen, amelyben a bíróságot arra kérte, hogy kötelezze a sajtószerveket a helyreigazító közlemény közzétételére és az alperesek kiadójának a perköltségben való marasztalására. Az elsőfokú bíróság a keresetet megalapozottnak találta, és kötelezte a sajtószerveket a közlemény közzétételére, valamint az alperesek kiadóját a felperesi perköltség megfizetésére. Az ítélettel szemben az alperesek fellebbezést nyújtottak be..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pf.IV.24.590/2022/2. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.759/2021/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1622_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1622_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .