Hungarian
Ügyszám:
.
II/02721/2022
Első irat érkezett: 12/08/2022
.
Az ügy tárgya: Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés q) pontja, valamint a 37. § (2)-(3) bekezdései elleni utólagos normakontoroll indítvány (védett természeti területeken fekvő állami tulajdonú ingatlanok értékesítése)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők - az Abtv. 24. § (1) bekezdése szerinti utólagos normakontroll indítványukban - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés q) pontja, valamint a 37. § (2)-(3) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és kihirdetésükre visszamenőleges megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A támadott rendelkezések az MVM Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, művelés alól kivett védett természeti területek versenyeztetés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozó szabályokat tartalmaznak. Az indítványozók előadása szerint a korábbi korlátozó rendelkezések helyett az állam az új rendelkezéseknek megfelelően bármilyen művelés alól kivett védett természeti területet bárkinek értékesíthet.
Az indítványozók álláspontja szerint a védett természeti területeken fekvő állami tulajdonú ingatlanok kiterjesztett körű értékesítése ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, P) cikk (1) bekezdésével, valamint a XXI. cikk (1) bekezdésével, mert alkotmányos indok nélkül csökkenti a védettségi szintet, sérti a visszalépést tilalmát, a jogbiztonságot, a természeti erőforrások védelmének, fenntartásának és a jövő nemzedékek számára való megőrzésének kötelezettségét, valamint az egészséges környezethez való jogot. Nézetük szerint a védett természeti területek értékesítésével az állam pillanatnyi gazdasági érdekből megtagadja a utódainkért viselt felelősséget és a természeti erőforrásaink gondos használatára vonatkozó kötelezettségét, veszélyeztetve az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. .
.
Támadott jogi aktus:
    az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés q) pont, 37. § (2)-(3) bekezdései
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
P) cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2721_0_2022_indítvány.pdfIV_2721_0_2022_indítvány.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_2721_2_2022_Amicus_curiae_GM.pdfII_2721_2_2022_Amicus_curiae_GM.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.