Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01938/2022
Első irat érkezett: 08/25/2022
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.28/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádas büntetőeljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/05/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.28/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó hamis vád bűntette miatt tett feljelentést volt házastársával szemben. Az eljárást a Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bűncselekmény hiányában megszüntette. A határozat ellen az indítványozó panaszt nyújtott be arra hivatkozva, hogy a rendőrhatóság a megszüntető határozatban a hamis tanúzás tényállási elemeit elnagyoltan és felületesen vizsgálta. A Salgótarjáni Járási Ügyészség a panaszt elutasította és az eljárást megszüntette. Az indítványozó - pótmagánvádlóként - vádindítványt nyújtott be volt házastársával szemben hamis tanúzás bűntette miatt. Az ügy előzménye, hogy az indítványozó házastársa feljelentést tett vele szemben okirattal visszaélés miatt, jóllehet az indítványozó több alkalommal is felajánlotta, hogy a kért iratokat postán megküldi a volt házastársnak, aki azonban ezt nem fogadta el, tanúvallomásában azonban erről hallgatott. Az elsőfokú bíróság az indítványozó vádindítványa nyomán a volt házastársat a hamis tanúzás bűntette miatt emelt vád alól felmentette, az indítványozó polgári jogi igényét egyéb törvényes útra utasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntette.
Az indítványozó szerint az eljárás során sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz és hatékony jogorvoslathoz fűződő alapjoga azáltal, hogy a másodfokú bíróság az elé vitt jogát nem bírálta el érdemben..
.
Támadott jogi aktus:
  a Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.28/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1938_0_2022_inditvány_anonim.pdfIV_1938_0_2022_inditvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .