Hungarian
Ügyszám:
.
III/01605/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01339/2016,
.
Első irat érkezett: 09/21/2016
.
Az ügy tárgya: az 54/2014. (X.10.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdése elleni bírói indítvány (átszámított fogyasztói kölcsönszerződés elszámolási szabályai - MNB)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/22/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró 5.P.22.269/2015/18. számú végzésével - az Abtv. 25. §-a alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól szóló 54/2014. (X.10.) MNB rendelet (MNB rendelet) 6. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint az MNB elnöke a 2014. XL. törvény (DH2 tv.) 46. § a) és b) pontjában arra kapott felhatalmazást, hogy az elszámolás módszertanának részletszabályait és képleteit, illetve a fogyasztói követelésből levonható kedvezmények elszámolásának szabályait, módját és képleteit határozza meg.
Az indítványozó álláspontja szerint az MNB rendelet támadott rendelkezése túlterjeszkedik a felhatalmazó jogszabályon (DH2 tv.), amikor azt rögzíti, hogy az átszámított fogyasztói kölcsönszerződést is késedelmesnek kell tekinteni a túlfizetéstől függetlenül, mert ezzel elzárja a DH2 tv. szerint kimutatott túlfizetésnek abban az időpontban történő figyelembe vételét, amikor a fogyasztó ténylegesen kifizette a tisztességtelenül felszámított összeget.
Az indítványozó álláspontja szerint az MNB rendelet támadott rendelkezése - figyelemmel az adósnak a felmondás időpontjában ténylegesen fennálló tartozásának, valamint az átszámított fogyasztói kölcsön késedelmességének kérdésére - ellentétes a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel, mivel a támadott jogszabályi rendelkezés az elszámolástól függetlenül a késedelem jogkövetkezményeit fűzi az adott időszakhoz, továbbá az elszámolás tekintetében továbbra is figyelembe veszi az árfolyamrésre és az egyoldalú kamatemelésre vonatkozó semmis rendelkezéseket.
Az indítványozó álláspontja szerint az MNB rendelet támadott rendelkezése a fentiek okán az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe, T) cikk (3) bekezdésébe és 41. cikk (5) bekezdésébe ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
    a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól szóló 54/2014. (X.10.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés b) pont
41. cikk (5) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1605_0_2016_inditvany.pdfIII_1605_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.