Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02197/2022
Első irat érkezett: 09/26/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.533/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy, vevő jognyilatkozata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/05/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a alapján a Kúria Kfv.III.37.533/2022/2. számú végzése és a Pécsi Törvényszék 6.K.701.237/2021/25. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó adásvételi szerződést kötött az eladókkal négy külterületi ingatlan tárgyában, és a szerződést megküldték a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének a törvényen, illetve megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival hirdetményi úton való közlés érdekében. Ezt követően egy elővásárlásra jogosult a 60 napos jogvesztő határidőn belül elfogadó nyilatkozatot tett annak érdekében, hogy elővásárlási jogával élni tudjon, és az adásvételi szerződés kapcsán az indítványozó helyébe léphessen a földek tulajdonjogának megszerzése érdekében. Az illetékes kormányhivatal - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóság állásfoglalásának beszerzését követően - az adásvételi szerződés jóváhagyását az indítványozóval megtagadta, mert a szerződésben tett kötelezettségvállalása nem felelt meg a Földforgalmi törvényben előírt követelményeknek, továbbá az adásvételi szerződést az elfogadó nyilatkozatot benyújtóval jóváhagyta.
Az indítványozó keresetet terjesztett elő a kormányhivatal végzése ellen. A Pécsi Törvényszék mint elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. A Kúria felülvizsgálati kérelmet visszautasította, mert az indítványozó nem jelölte meg a befogadási okot.
Az indítványozó álláspontja szerint a a felülvizsgálati kérelem tartalmazott befogadási okot, csupán nem jelölt meg pontos jogszabályhelyet, amit szerinte a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény nem is ír elő, ezáltal a Kúria végzése sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot és a jogorvoslathoz való jogot, mert a felülvizsgálati kérelem tartalmára vonatkozó jogszabályokat túlzottan megszorítóan értelmezte.
Az indítványozó szerint a Pécsi Törvényszék ítélete megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, a törvény előtti egyenlőség elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mivel fenntartotta a hatósági határozatban foglalt megkülönböztetést az indítványozó által, valamint az elővásárlási joggal élő által tett nyilatkozatok tartalmával szemben támasztott követelmények tekintetében. Az indítványozó szerint az adásvételi szerződésben általa tett jognyilatkozat megfelelt a Fölforgalmi törvényben foglalt követelményeknek, és azonos szövegezésű adásvételi szerződést a kormányhivatal korábban több alkalommal jóváhagyott. Az indítványozó előadása szerint a törvényszék nem tett eleget indokolás kötelezettségének, ezért sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.III.37.533/2022/2. számú végzése
  a Pécsi Törvényszék 6.K.701.237/2021/25. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2197_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2197_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.06.06 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Kfv.III.37.533/2022/2 of the Curia (land trade case, legal declaration by the buyer)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .