Hungarian
Ügyszám:
.
III/00716/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/01219/2013,
.
Első irat érkezett: 04/01/2014
.
Az ügy tárgya: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdés, és 143. § (4) bekezdés d) pont elleni bírói kezdeményezés
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/08/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A Kúria önkormányzati tanácsa - az Abtv. 25. §-a alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdése és a 143. § (4) bekezdés d) pontjának "a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta. Kezdeményezte továbbá a törvényi rendelkezések általános és a Kúria előtt Köf.5053/2013. számú ügyben történő alkalmazási tilalmának elrendelését.
Az indítványozó szerint a közösségi együttélési szabályok meghatározására és be nem tartásuk lehetséges jogkövetkezményeire vonatkozó, a helyi önkormányzatok számára adott felhatalmazás beazonosíthatatlanná teszi a delegált jogalkotási hatáskör alkotmányossági kereteit, és akadályát képezi az Alaptörvényben szabályozott jogforrási hierarchia hatékony, érdemi bírósági védelmének, ezért sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét és a 25. cikk (2) bekezdés c) pontját..
.
Indítványozó:
  Kúria
Támadott jogi aktus:
  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdés, 143. § (4) bekezdés d) pont "a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit" szövegrésze
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés c) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_716_0_2014_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .