Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00445/2021
Első irat érkezett: 02/24/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 103.K.701.146/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy; igazgatási szolgáltatási díj megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 103.K.701.146/2020/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte a bírói döntésre okot adó, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága (a továbbiakban: Döntőbizottság) D.44/6/2020. számú végzése megsemmisítését is.
Az indítványozó jogorvoslati kérelemmel fordult a Döntőbizottsághoz, amiben az általa jogsértőnek értékelt közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció megsemmisítését kérte. A Döntőbizottság hiánypótlásra hívta fel az indítványozót, így igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére is. Az indítványozó az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg; egyrészt a díj kiszabását jogellenesnek értékelte, mert az a két fázisú beruházás mindkét fázisát alapul véve lett kiszámítva, holott az indítványozó csak az első, a teljes beruházás 10 %-át kitevő fázis megvalósulásában vett volna részt, másrészt észlelte, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján illetékfizetésre nem köteles, így álláspontja szerint a tulajdonosi jogok miatt a döntőbizottsági eljárásban is költségmentességet kell hogy élvezzen. A Döntőbizottság D.44/6/2020. számú végzésével az indítványozó jogorvoslati kérelmét visszautasította, mivel a hiánypótlási felhívásnak - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése és annak igazolása - nem tett eleget. A Döntőbizottság hivatkozott arra, hogy eljárás kizárólag az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után lehetséges, a jogszabályi előírásoktól eltérésre, továbbá a díj utólagos megfizetésére sincs lehetőség. Az indítványozó a döntőbizottsági határozat ellen bírósághoz fordult, keresetét a Fővárosi Törvényszék a panaszban sérelmezett ítéletével elutasította. A bíróság a Döntőbizottság eljárását jogszerűnek ítélte és alaptörvény-ellenesség aggályát sem látta felmerülni.
Az indítványozó álláspontja szerint ugyanakkor a Törvényszék ítéletével helybenhagyott döntőbizottsági végzés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, a hatékony jogorvoslathoz való jogát, a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvét és a jó hírneve tiszteletben tartásához fűződő alapjogát..
.
Indítványozó:
  ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány
Támadott jogi aktus:
  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  a Fővárosi Törvényszék 103.K.701.146/2020/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_445_2_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_445_2_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_445_2021.pdfSz_IV_445_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. 103.K.701.146/2020/12 of the Budapest-Capital Regional Court (public procurement case; payment of administrative service fee)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .